Vodnjača, potajnica, vilina kosica

Šta je zajedničko ovim biljkama? Nemaju hlorofil, ne vrše fotosintezu – one su paraziti!

Potajnica, Lathraea squamaria, je biljka sa sitnim, bledocrvenim cvetovima skupljenim u grozdastu cvast.

Vidite i sami da ova biljka nema zelene listove. Potajnica ima razgranat koren kojim obuhvata koren biljke domaćina i iz njega crpi potrebne supstance. Parazitira, najčešće, na korenu bukve, jove ili leske, a ima je u celoj Srbiji. Potražite pogledom po suvom lišću, po podu šume u blizini ovog drveća. Možda je ugledate!

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodnjača ili volovod, Orobranche sp,  je rod biljaka koji ima više od 200 predstavnika, a u Srbiji 24 (Izvor: Flora SR Srbije). Naravno, ni ove biljke nemaju  zelene listove. Vodnjače su paraziti različitih zeljastih biljaka. Većina vrsta ima više „omiljenih“ domaćina iz čijeg korena crpe potrebne supstance.

 

 

 

 

 

 

 

Vilina kosica, Cuscuta sp, je parazitska biljka kod nas zastupljena sa 10 vrsta. Za razliku od prethodnih, vilina kosica nema ni koren! Celu biljku čini izduženo, uvijajuće stablo sa haustorijama (pijavkama) kojima je pričvršćena za biljku domaćina.

Stablo je žuto ili crvenkasto, a može  da prekrije velike površine zeljaste vegetacije.

Za razliku od vilinskog imena posledice prisustva ove biljke nisu ni malo „vilinske“.

 

 

 

Kada se raširi na poljima deteline, krompira, šećerne repe i drugih gajenih biljaka desetkuje rod. Vilinu kosicu je jako teško suzbijati na obradivim površinama jer se rasejava i vetrom i pomoću životinja. Seme je sitno, a jedna jedinka proizvodi i do 3000 semena godišnje. Kažu da je jedini „lek“ ne gajiti biljke koje su potencijalni domaćini vilinskoj kosici duži niz godina na zaraženoj površini zato što njeno seme zadržava sposobnost klijanja do 5, pa i 6 godina. Tako sitna i nežna biljka, a pravi tako velike probleme poljoprivrednicima!

 Na slici se vide sitni cvetovi ovog „vilinskog monstruma“.