Ptičje mleko

Pored ove lepe biljke ne možete da prođete, a da je ne zapazite.

pticje mleko Stručno ime je Ornithogalum umbellatum. Na grčkom ornithos je ptica, a gala mleko. Kod nas je biljka rasprostranjena, možete je videti na zatravljenim površinama, uz obod šume, u parku…

Ptičje mleko ima lukovicu koja je jestiva, sadrži skrob, hranljiva je i ukusna. Naravno, lukovica ptičjeg mleka ima najviše hranljivih supstanci u jesen, kao i sve biljke koje formiraju lukovicu.

Samo… lako je biljku prepoznati dok je u cvetu, ali u jesen to postaje mnogo teže. Pošto je lukovica slična nekim otrovnim, treba biti jako pažljiv.

Ornithogalum umbellatum spada u monokotiledone biljke.

pticje mleko cvet

Pažljivo pogledajte cvet. Lepo se vidi da je tročlan (3 čašična + 3 krunična listića, broj prašnika deljiv sa 3), što je jedna od tipičnih osobina monokotila.

Ova lepotica se često gaji kao ukrasna biljka. Tako je i uneta (introdukovana) u Ameriku. Lepo ime je dobila – Vitlejemska zvezda (Star-of-Bethlehem).