Piktogram

Piktogram (lat. pictus slikan, naslikan) – slika predmeta kao simbol određene reči, najstariji oblik pisma.

Izvor: Klajn, Ivan; Šipka, Milan, „Veliki rečnik stranih reči i izraza“ Prometej, Novi Sad 2006.

Piktograme viđamo svakodnevno.  Često ih i ne primećujemo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ove bih primetila 🙂

 

 

 

 

 

 

 

Zašto uopšte o piktogramima?

Približava se vreme izleta. Razumemo se, zar ne 🙂