Jazavac

Jednom prilikom sam razgovarala sa kolegama, nastavnicima biologije, i došli smo do zaključka da naši đaci znaju mnogo o slonovima, žirafama, tigrovima, ali o životinjama koje žive kod nas jako malo ili ništa. Tada je pao dogovor da proverimo šta naši đaci znaju o jazavcu.

Pogađate – malo!

Zato – o jazavcu 🙂

Meles meles, vrsta iz porodice Mustelidae (kune). U evroaziji živi 8 podvrsta.

Svaštojed je, hrani se svim i svačim – od glista, preko plodova, korenja biljaka, pa do manjih sisara, jaja ptica… Aktivan je noću.

Živi u rupama (jazbinama) koje kopa snažnim kandžama. Istu jazbinu često koristi više generacija. Uvek postoji više hodnika, više ulaza/izlaza, glavna prostorija i vrlo je čista!

Pronašla sam podatke da jazavac živi u manjim grupama. Ipak, izgleda da na našim terenima češće vodi usamljenički život.

Tokom jeseni nagomilava salo, a zimu, uglavnom, prespava.

Jazavci su tromi, mrzovoljni, a glasaju se slično roktanju svinje.

Neprijatelji? Neprijatelj br. 1 mu je čovek.  Pored lova, stradaju i na putevima.

Od krzna se, kažu, prave odlične slikarske četke, a salo je narodni lek protiv reume. Preporučuju salo i za mazanje obuće.

Meso je jestivo, ali se retko koristi, pogotovo kako se zna da su često zaraženi trihinelom.

 Ne mogu da zamislim da ovako simpatična njuška treba da strada zbog paste za obuću!

Srećom po jazavce, u Vojvodini je lov na njih trajno zabranjen.